Specialist in mondgezondheid

Op deze website kunt u informatie vinden over de praktijk van Orthodontist Dijkman te Haren en over een orthodontische behandeling in het algemeen.

Ook verwijzen wij graag naar de website van de Nederlands Vereniging van Orthodontisten:  www.orthodontist.nl  en www.allesoverhetgebit.nl.

De praktijk heeft het kwaliteitslogo van de Vereniging van Orthodontisten. Dit houdt in:

-dat er altijd een orthodontist werkzaam is die de specialistenopleiding tot orthodontist heeft gevolgd.
-dat er voldoende tijd wordt besteed aan bij-en nascholing.
-dat de praktijk elke 5 jaar aan onderlinge visitatie deelneemt.
-dat er gewerkt wordt naar strenge hygienische richtlijnen.
-dat de praktijk ISO 9001 gecertificeerd is.

-aanmelden van nieuwe patienten kan via deze website of tel 050-5348271- van harte welkom!

-vanaf 1 januari 2018 worden de declaraties behandeld door Infomedics

 

Mededeling voor alle patiënten:

Hierbij laat ik u weten dat ik per 15 januari 2019 de praktijk heb overgedragen aan collega orthodontist de Heer Burhardt. Hij werkt vanaf 1 september op de dinsdagen in Haren, na 15 januari as zal ik nog enige tijd op de donderdagen werken.

Met heel veel plezier heb ik mij altijd ingespannen om mijn werk en de praktijk zo goed mogelijk te doen. Het is dan ook met pijn in het hart dat ik tot deze beslissing ben gekomen. Door een verandering van baan van mijn man en verhuizing van het gezin werd het voor mij complex praktijkeigenaar in Haren te blijven. Ik wil u heel hartelijk danken voor het vertrouwen van de afgelopen jaren.

De heer Burhardt heeft in Groningen tandheelkunde gestudeerd en heeft zich daarna gespecialiseerd tot orthodontist in het UMCG. Hij is tevens al weer 3 jaar als orthodontist gevestigd aan het Hereplein in Groningen. Ik heb in hem een enthousiaste en deskundige opvolger gevonden die de praktijk op hetzelfde niveau gaat voortzetten, en waarschijnlijk nog verder zal verbeteren/moderniseren. Een voordeel voor u is dat de praktijk nu 5 dagen per week bereikbaar zal zijn op 2 locaties. De heer Burhardt zal alle behandelingen voortzetten. Ook nieuwe patienten zijn nog steeds van harte welkom.

Met vriendelijke groet, Mw Dijkman