De Orthodontische Behandeling

Verwijsbrief: De tandarts geeft meestal een verwijsbrief voor de orthodontist. Het kan zijn dat de tanden scheef staan of dat er sprake is van een overbeet. Met verschillende type orthodontische apparatuur zijn deze problemen goed op te lossen. U kunt echter ook zonder verwijsbrief een afspraak maken.

Eerste consult: De orthodontist kijkt wat er aan de hand is, wat de wensen zijn, wat globaal de behandeling zal inhouden, en of de conditie en het schoonhouden van het gebit goed genoeg zijn. Ook wordt gekeken of de behandeling op korte termijn uitgevoerd dient te worden of dat het beter is nog even te wachten. Tevens wordt getracht al uw vragen over apparatuur, behandeling, procedure, kosten en verzekering te beantwoorden.

Gezondheidsvragenlijst/Informed consent: Deze dient u in te vullen en te ondertekenen. Informed consent houdt in dat u na voorgelicht te zijn over de risico’s van behandeling toestemming geeft voor de behandeling.

Privacyregeling en geheimhouding: In onze pratijk wordt patienteninformatie niet aan derden doorgestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met mede weten van de patient.

Afdrukken en foto’s: Indien het verstandig lijkt te gaan behandelen dan worden afdrukken en foto’s gemaakt van het gebit. De orthodontist werkt alle gegevens uit en maakt een individueel behandelplan.

Tijdens “De behandelplanbespreking” worden alle gegevens met u besproken en de apparatuur die nodig is om een goed functionerend gebit te creeeren getoond. Er wordt met u besproken welke alternatieven voor behandeling er zijn, en wat er gebeurt als er niet behandeld wordt. Tevens wordt een kostenbegroting meegegeven. Een overzicht van de tarieven vindt u op deze website.

Een orthodontische behandeling duurt gemiddeld 2 jaar afhankelijk van de soort afwijking en apparatuur, de controle is ongeveer 1 keer in de 5-8 weken. Tijdens de behandeling is het heel belangrijk dat de apparatuur goed gedragen wordt, en dat het gebit altijd goed SCHOONGEHOUDEN wordt.

Uw afspraak: Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afsprak niet kunt nakomen, dienst u tijdig van te voren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

Retentie: Als er behandeld is met een vaste beugel dan wordt om de tandstand te fixeren een retentiespalkje geplaatst achter de boven- en ondertanden, en een uitneembaar apparaat voor ’s nachts. Van dit spalkje hebt u geen last, het vergt wel iets meer inspanning bij het schoonhouden. De eigen tandarts controleert de spalk tijdens de halfjaarlijkse controle. Wij adviseren de spalk zolang mogelijk te laten zitten, maar in ieder geval tot 20-25 jaar of totdat de verstandskiezen zijn doorgebroken of weggehaald. Bij problemen kan in het individuele geval bekeken worden of er andere oplossingen zijn om de tandstand vast te houden.