Uw Nota

De betaling van de behandelingen gaat via een factoringbedrijf Famed. Met vragen over de nota kunt u terecht op tel. 0900-0885 of op www.notavanfamed.nl . Een nieuw origineel van uw rekening kunt u aanvragen via tel. 0900-0882. Fa-med is op bovenstaande telefoonnummers iedere werkdag van 8.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar. Wij verzoeken u nadrukkelijk om adreswijzigingen tijdig door te geven.

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen zoals vermeld op de nota. Indien dit niet lukt, neem dan contact op met Famed. Bij te late betaling ontvangt u een herinneringsnota. Indien de nota na 10 weken nog niet betaald is zal Fa-med verdere actie moeten ondernemen. De hierbij horende extra kosten zullen bij u in rekening worden gebracht.

Fa-med dient de nota rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt vervolgens alleen een nota van de kosten die niet vergoed worden (restnota). Meestal wordt uit het aanvullend pakket ongeveer 80% -100% van de kosten voor orthodontische behandeling vergoed (tot 18 jr). Boven de 18 jr gelden andere vergoedingen. Raadpleeg daarom eerst uw polisvoorwaarden.

In speciale gevallen (bij schisis, of zeer ernstige erfelijke en/of skelettale afwijkingen) wordt orthodontie vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor zal de zorgverzekeraar eerst een machtiging moeten afgeven. De aanvraag voor deze machtiging kunnen wij voor u verzorgen.